Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân 2022

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân 2022

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân 2022

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân 2022 

Thời gian: ngày 30-31/7

- Buổi 1: 07h00, Thứ 7, 30/7/2022

- Buổi 2: 13h00, Thứ 7, 30/7/2022

- Buổi 3: 17h30, Thứ 7, 30/7/2022

- Buổi 4: 07h00, Chủ nhật, 31/7/2022

Địa điểm: Đại học Đông Á

Chiếc hẹn thanh xuân đã thật gần!

Khoác lên mình lễ phục tốt nghiệp và đến với thời khắc quan trọng của những thời khắc quan trọng nhất đang ở phía trước nào UDAers ơi!!! 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí