Tổ chức World Vision Viet Nam tuyển dụng

Tổ chức World Vision Viet Nam tuyển dụng

World Vision Viet Nam thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

1. IT Assistant/ Trợ lý Ban Công nghệ thông tin

2. AP Sponsorship Facilitator - Temporary/ Nhân viên bảo trợ thời vụ

3. AP Development Facilitator/ Nhân viên Phát triển cộng đồng - 02 vị trí

4. Special Project Finance Officer / Nhân viên Tài chính

5. Special Project Assistant/Trợ lý dự án

6. AP Project Assistant (three to five month contract) / Trợ lý dự án (hợp đồng 3 – 5 tháng) - 02 vị trí

7. AP Bookkeeper/ Nhân viên Kế toán

Thông tin liên hệ

  • Ong Phuoc Thien Dung
  • People and Culture Officer - Staff care and Staff engagement
  • World Vision Vietnam
  • Office Phone: +84 236 3812 041 | Mobile: +84 935 157 057 email: ong_phuoc_thien_dung@wvi.org | GMT + 7 | www.wvi.org/vietnam
  • Office Address: 07 Vu Van Dung Street, Son Tra District, Danang, Viet Nam

 

 

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí