Thí sinh ở 6.577 xã được cộng điểm khi xét đại học

Thí sinh ở 6.577 xã được cộng điểm khi xét đại học

(TTO) - Thí sinh có hộ khẩu ở 6.577 xã khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng điểm ưu tiên khu vực theo hộ khẩu khi xét tuyển đại học thay vì nơi học và tốt nghiệp THPT.

Theo quy chế tuyển sinh đại học 2020, thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. 

Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau: 

  • Khu vực 1 (KV1) cộng ưu tiên 0,75 điểm gồm các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) cộng ưu tiên 0,5 điểm gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3
  • Khu vực 2 (KV2) cộng ưu tiên 0,25 điểm gồm các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1); khu vực 3 (KV3) không cộng điểm ưu tiên gồm các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Minh Giảng (Tuổi trẻ)

 

 

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí