TB điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi tuyển sinh Đại học Liên thông - Tháng 6/2019

TB điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi tuyển sinh Đại học Liên thông - Tháng 6/2019

Theo thông báo từ HĐTS - Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học - tháng 6 năm 2019 sẽ thay đổi thời gian đợt thi dời lại 2 tuần

Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi đến các thi sinh đã đăng kí dự thi như sau:

TT Nội dung Thời gian đã thông báo Thời gian điều chỉnh
1 Tổ chức ôn thi Từ ngày 15/06/2019 Từ ngày 05/07 (sẽ cập nhật thông tin và có lịch gửi riêng từng ngành)
2 Nhận thẻ dự thi 20/06/2019 11/07/2019
3 Ngày thi tuyển 22-23/06/2019 13-14/07/2019

(Xem lịch ôn thi chi tiết tại donga.edu.vn/tuyensinh và nhà trường sẽ gửi cho thí sinh qua email trước ngày ôn tập)

  • Các thí sinh có nhu cầu nộp hồ sơ mà vẫn chưa đăng ký có thể thực hiện việc đăng ký dự thi tại Phòng Tuyển sinh đến hết ngày 09/07/2019
  • Lệ phí tuyển sinh: 600.000 đồng/hồ sơ
  • Các lớp ôn thi sẽ được giảng dạy xếp vào các buổi tối trong tuần.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG (TẢI TẠI ĐÂY)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí