Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông, VB2 đợt tháng 10/2019

Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông, VB2 đợt tháng 10/2019

Khóa thi ngày 26 - 27/10/2019. Thí sinh nhận thẻ dự thi từ ngày 24/10/2019 tại Phòng Tuyển sinh - trường Đại học Đông Á

I. LỊCH THI

TT Ngành/Chuyên ngành Môn thi Ngày thi P. Thi
1

Công nghệ KT Điện:

  • Điện - Điện tử
  • Điện - Tự động
Lý thuyết mạch điện 7h00 Ngày 26/10/2019 512
Máy điện 13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày 27/10/2019
2 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu 7h00 Ngày 26/10/2019 516
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày  27/10/2019
3

CNKT Xây dựng

  • Xây dựng DD và CN
  • Xây dựng Cầu đường
Cơ học kết cấu 7h00 Ngày 26/10/2019
  • Kỹ thuật thi công
  • Thi công cầu đường
13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày 27/10/2019
4

Điều dưỡng

  • Đa khoa
  • Sản khoa
Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 26/10/2019 511
  • Điều dưỡng đa khoa
  • Điều dưỡng sản khoa
13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày 27/10/2019
5 Kế toán Nguyên lý kế toán 7h00 Ngày 26/10/2019 514
Kế toán tài chính 13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày  27/10/2019
6 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 7h00 Ngày 26/10/2019
Quản trị học 13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày  27/10/2019
7 Quản trị nhân lực Quản trị học 7h00 Ngày 26/10/2019
Quản trị nhân lực 13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày  27/10/2019
8 Quản trị văn phòng
(Đại học liên thông)
Lý luận và TT công tác VT 7h00 Ngày 26/10/2019
Lý luận và TT công tác LT 13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày 27/10/2019
9 Quản trị văn phòng
(Đại học VB2)
Tin học cơ bản 13h00 Ngày 26/10/2019
Anh văn 7h00 Ngày 27/10/2019

II. THỜI GIAN VÀ HIỆU LỆNH THI

Thời gian Nội dung công việc Hiệu lệnh
Sáng Chiều
07h00 13h00 Thí sinh có mặt tại phòng thi  
07h00 - 7h15 13h00 - 13h15 CBCT thi có mặt tại phòng Hội đồng thi để quán triệt quy chế thi, bốc thăm và phân công nhiệm vụ coi thi.  
07h15 - 07h30 13h15 - 13h30 CBCT đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra thẻ thí sinh với danh sách, quán triệt quy chế phòng thi. 1 hồi 3 tiếng trống
07h30 - 07h35 13h30 - 13h35 CBCT 1 về nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi  
07h35 - 07h45 13h35 - 13h45 Bóc và phát đề cho thí sinh 3 tiếng trống
07h45 13h45 Bắt đầu làm bài thi 6 tiếng trống
09h00 15h00 Còn 15 phút làm bài thi trắc nghiệm (90 phút) 1 tiếng trống
10h30 16h30 Còn 15 phút làm bài thi tự luận (120 phút)
09h15 15h15 CBCT thu bài thi trắc nghiệm 1 hồi trống
10h45 16h45 CBCT thu bài thi tự luận

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí