Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông đợt tháng 6/2020

Khóa thi ngày 20-21/06/2020. Thí sinh nhận thẻ dự thi từ ngày 18/06/2020 tại Phòng Tuyển sinh - trường Đại học Đông Á

I. LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

(Khóa thi ngày 20 - 21/06/2020)

TT Ngành/Chuyên ngành Môn thi Ngày thi Phòng thi
1 Công nghệ KT Điện:
- Điện - Điện tử
Lý thuyết mạch điện 7h00 Ngày 20/06/2020 811
Máy điện 13h00 Ngày 20/06/2020
Anh văn 7h00 Ngày 21/06/2020
2 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu 7h00 Ngày 20/06/2020 809
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 13h00 Ngày 20/06/2020
Anh văn 7h00 Ngày 21/06/2020
3 CNKT Xây dựng
- Xây dựng DD và CN
- Xây dựng Cầu đường
Cơ học kết cấu 7h00 Ngày 20/06/2020 809
- Kỹ thuật thi công
- Thi công cầu đường
13h00 Ngày 20/06/2020
Anh văn 7h00 Ngày 21/06/2020
4 Điều dưỡng
- Đa khoa
- Sản khoa
Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 20/06/2020 812
813
814
- Điều dưỡng đa khoa
- Điều dưỡng sản khoa
13h00 Ngày 20/06/2020
Anh văn 7h00 Ngày 21/06/2020
5 Kế toán Nguyên lý kế toán 7h00 Ngày 20/06/2020 807
Kế toán tài chính 13h00 Ngày 20/06/2020
Anh văn 7h00 Ngày 21/06/2020
6 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 7h00 Ngày 20/06/2020 809
Quản trị học 13h00 Ngày 20/06/2020
Anh văn 7h00 Ngày 21/06/2020
7 Quản trị văn phòng Lý luận và TT công tác VT 7h00 Ngày 20/06/2020 807
Lý luận và TT công tác LT 13h00 Ngày 20/06/2020
Anh văn 7h00 Ngày 21/06/2020

II. THỜI GIAN VÀ HIỆU LỆNH THI

Thời gian Nội dung công việc Hiệu lệnh
Sáng Chiều
07h00 13h00 Thí sinh có mặt tại phòng thi  
07h00 - 7h15 13h00 - 13h15 CBCT thi có mặt tại phòng Hội đồng thi để quán triệt quy chế thi, bốc thăm và phân công nhiệm vụ coi thi.  
07h15 - 07h30 13h15 - 13h30 CBCT đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra thẻ thí sinh với danh sách, quán triệt quy chế phòng thi. 1 hồi 3 tiếng trống
07h30 - 07h35 13h30 - 13h35 CBCT 1 về nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi  
07h35 - 07h45 13h35 - 13h45 Bóc và phát đề cho thí sinh 3 tiếng trống
07h45 13h45 Bắt đầu làm bài thi 6 tiếng trống
09h00 15h00 Còn 15 phút làm bài thi trắc nghiệm (90 phút) 1 tiếng trống
10h30 16h30 Còn 15 phút làm bài thi tự luận (120 phút)
09h15 15h15 CBCT thu bài thi trắc nghiệm 1 hồi trống
10h45 16h45 CBCT thu bài thi tự luận

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí