Lịch thi tuyển sinh Văn bằng 2 - tháng 12/2018

Lịch thi tuyển sinh Văn bằng 2 - tháng 12/2018

Khóa thi: ngày 01 - 02/12/2018

TT Ngành/Chuyên ngành đào tạo Môn thi Ngày thi Phòng thi
1 Quản trị kinh doanh Tin học cơ bản 13H00 Ngày 01/12/2018 504
Anh văn 7H00 Ngày 02/12/2018
2 Công nghệ KT Điện - Điện tử Tin học cơ bản 13H00 Ngày 01/12/2018 504
Anh văn 7H00 Ngày 02/12/2018
3 Công nghệ KT Xây dựng Tin học cơ bản 13H00 Ngày 01/12/2018 504
Anh văn 7H00 Ngày 02/12/2018

Xem thêm: - Thông báo tuyển sinh đại học bằng 2

 

 

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí