Lịch thi tuyển sinh liên thông, VB2, VHVL

Lịch thi tuyển sinh liên thông, VB2, VHVL

Khóa thi ngày 13 - 14/7/2019

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

(Khóa thi ngày 13 - 14/7/2019)

TT Ngành/Chuyên ngành Môn thi Ngày thi Phòng thi
1

Công nghệ KT Điện

  • Điện - Điện tử
  • Điện - Tự động
Lý thuyết mạch điện 7h00 ngày 13/7/2019 501
Máy điện 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019
2 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu 7h00 ngày 13/7/2019
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019
3 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu 7h00 ngày 13/7/2019
Kỹ thuật thi công 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019
4 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản 7h00 ngày 13/7/2019 502
503
Điều dưỡng đa khoa 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019
5 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản 7h00 ngày 13/7/2019
Điều dưỡng sản phụ khoa 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019
6 Kế toán Nguyên lý kế toán 7h00 ngày 13/7/2019 504
Kế toán tài chính 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019
7 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 7h00 ngày 13/7/2019
Quản trị học 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019
8 Quản trị văn phòng Lý luận và TT công tác VT 7h00 ngày 13/7/2019
Lý luận và TT công tác LT 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2

(Khóa thi ngày 30 - 31/3/2019)

TT Ngành/Chuyên ngành Môn thi Ngày thi Phòng thi
1

Công nghệ KT Xây dựng

  • Xây dựng DD&CN
  • Xây dựng cầu đường
Tin học cơ bản 13h00 ngày 13/7/2019 504
Anh văn 7h00 ngày  14/7/2019
2 Công nghệ KT Điện - Điện tử Tin học cơ bản 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019
3 Kế toán Tin học cơ bản 13h00 ngày 13/7/2019
Anh văn 7h00 ngày 14/7/2019

Thí sinh nhận thẻ dự thi từ ngày 11/7 đến 17:00 ngày 12/07/2019 (giờ hành chính) tại phòng tuyển sinh 204.

 

 

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí