Lịch thi tuyển sinh liên thông (tháng 3/2019)

Khóa thi ngày 30 - 31/3/2019

TT Ngành/Chuyên ngành Môn thi Ngày thi P. Thi
1

Công nghệ KT Điện:

  • Điện - Điện tử
  • Điện - Tự động
Lý thuyết mạch điện 7h00 Ngày 30/3/2019 501
Máy điện 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày 31/3/2019
2 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu 7h00 Ngày 30/3/2019
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày 31/3/2019
3 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu 7h00 Ngày 30/3/2019
Kỹ thuật thi công 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày 31/3/2019
4 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 30/3/2019 502
503
504
Điều dưỡng đa khoa 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày 31/3/2019
5 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 30/3/2019
Điều dưỡng sản phụ khoa 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày 31/3/2019
6 Kế toán Nguyên lý kế toán 7h00 Ngày 30/3/2019 506
Kế toán tài chính 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày 31/3/2019
7 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 7h00 Ngày 30/3/2019
Quản trị học 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày  31/3/2019
8 Quản trị nhân lực Quản trị học 7h00 Ngày 30/3/2019
Quản trị nhân lực 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày 31/3/2019
9 Quản trị văn phòng Lý luận và TT công tác VT 7h00 Ngày 30/3/2019
Lý luận và TT công tác LT 13h00 Ngày 30/3/2019
Anh văn 7h00 Ngày 31/3/2019

Thí sinh nhận thẻ dự thi từ ngày 28/03 đến 17:00 ngày 29/03/2019 tại phòng tuyển sinh 204

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí