Lịch ôn tập kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông, đợt 1 tháng 06/2020

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 20 và 21/6/2020. HĐTS thông báo lịch ôn tập như sau:

Stt Ngành/Chuyên ngành Môn học Giờ Ngày Phòng Giáo viên giảng dạy
I. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 Tất cả các ngành Anh văn 18h00 12/06/2020 511 Trần Thị Phước Trang
18h00 13/06/2020 511
18h00 15/06/2020 511
II. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)
1 Công nghệ KT Điện
 - Điện tự động
 - Điện tử
Lý thuyết mạch điện 18h00 17/06/2020 714 Lê Long Hải
2 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu 17h45 16/06/2020 707 Nguyễn Quốc Vương
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 17h45 17/06/2020 707 Đặng Văn Nghĩa
3 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư 18h00 16/06/2020 316 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 18h00 17/06/2020 316 Nguyễn Thị Thanh Linh
4 Kế toán Nguyên lý kế toán 18h00 17/06/2020 313 Lê Thị Lệ Huyền
Kế toán tài chính 18h00 16/06/2020 313 Nguyễn Thị Phương Thảo
5 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 18h00 16/06/2020 322 Nguyễn Thị Ngọc Dung
Quản trị học 18h00 17/06/2020 322 Từ thị Hải Yến
6 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản 18h00 16/06/2020 511 Lê Văn Tình
Điều dưỡng đa khoa 18h00 17/06/2020 511 Nguyễn Thị Kim Cúc
7 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản 18h00 16/06/2020 511 Lê Văn Tình
Điều dưỡng sản phụ khoa 18h00 17/06/2020 403 Nguyễn Thị Xuân
8 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu 18h00 17/06/2020 112 Nguyễn Tấn Khoa
Kỹ thuật thi công 18h00 18/06/2020 112 Nguyễn Tấn Khoa

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí