Hơn 3 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên

(Tuổi trẻ) - Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) cho biết đầu năm học 2015-2016, trường này dành hơn 3 tỷ đồng từ quỹ học bổng khuyến học Hoa Anh Đào để trao 90 học bổng khuyến tài và 2.300 học bổng khuyến học đến tân sinh viên có điểm đầu vào cao, chia sẻ cùng phụ huynh những chi phí ban đầu nhập học.

Theo đó, học bổng khuyến tài gồm:

  • 30 học bổng 10 triệu đồng/suất dành cho thí sinh (TS) có điểm trung bình chung (ĐTBC) lớp 12 >=8.5 điểm hoặc có tổ hợp môn xét tuyển (XT) >= 23 điểm.
  • 30 học bổng 5 triệu/suất dành cho TS có ĐTBC lớp 12 >= 8.0 điểm hoặc có tổ hợp môn XT >= 20 điểm.
  • 30 học bổng 3 triệu/suất dành cho TS có ĐTBC lớp 12 >= 7.5 điểm hoặc có tổ hợp môn XT >= 18 điểm.

Học bổng khuyến học gồm:

  • 150 học bổng 2 triệu đồng/suất dành cho TS có ĐTBC lớp 12 >= 7.0 điểm hoặc có tổ hợp môn XT >= 17 điểm đối với TS ngành Điều dưỡng.
  • 150 học bổng 2 triệu/suất dành cho TS có ĐTBC lớp 12 >= 6.5 điểm hoặc có tổ hợp môn XT >= 16 điểm đối với TS ngành Du lịch, QTKD, Kế toán, Công nghệ thực phẩm.
  • 1.000 học bổng 1 triệu/suất dành cho TS có ĐTBC lớp 12 >= 6.0 điểm hoặc có tổ hợp môn XT >= 15 điểm đối với TS các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
  • 1.000 học bổng 1 triệu/suất dành cho TS có ĐTBC lớp 12 >= 6.0 điểm hoặc có tổ hợp môn XT >= 15 điểm đối với TS đăng ký vào các ngành Điều dưỡng, Quản trị văn phòng, QTKD, Quản trị nhân lực, Công nghệ thông tin, KT Xây dựng, KT Điện, Ngôn ngữ Anh, Tài chính, Kế toán, Công nghệ thực phẩm.

Đoàn Cường

Nguồn: Báo Tuổi trẻ ngày 18/8/2015

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí