Học bổng Khuyến tài - Đại học Đông Á năm 2019

Để kịp thời ghi nhận và động viên tinh thần các tân sinh viên có kết quả cao trong xét tuyển học bạ - XT KQ thi THPT QG, năm 2019, trường Đại học Đông Á, có gần 300 học bổng tài năng dành tặng các tân sinh viên ưu tú của nhà trường.

Chính sách học bổng Tài năng

Dành cho thí sinh trúng tuyển nhập học vào bậc đại học hệ chính quy Khóa 2019-2023, các ngành: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Dược.

TT Số suất Học bổng Tiêu chí xét học bổng Trị giá mỗi suất HB (tính trung bình ở các ngành) Tổng trị giá (VNĐ )
Điểm XT KQ thi THPT QG Điểm XT Học bạ (TBC lớp 12 )
1 10 Toàn phần
(100% học phí toàn khóa)
≥ 25 điểm X 60 tr 600 tr
2 20 Bán phần
(50% học phí toàn khóa)
≥ 23 điểm

 

≥ 9.0 điểm

 

30 tr 600 tr
3 20 30% học phí
toàn khóa
≥ 21 điểm

 

≥ 8.8 điểm

 

18 tr 360 tr

Dành cho Tân sinh viên chuyên ngành: Khoa học Dữ liệu thuộc ngành Công nghệ thông tin

TT Số suất Học bổng Tiêu chí xét học bổng Trị giá trung bình mỗi suất HB Tổng trị giá (VNĐ )
Điểm XT KQ thi THPT QG Điểm XT Học bạ (TBC lớp 12 )
1 5 70% học phí toàn khóa ≥ 24 điểm X 50.4 tr 252 tr
2 10 60% học phí toàn khóa ≥ 22 điểm ≥ 9.0 điểm 43.2 tr 432 tr
3 10 50% học phí toàn khóa ≥ 20 điểm ≥ 8.8 điểm 36.0 tr 360 tr

Dành cho Tân sinh viên ngành Điều dưỡng; Dinh dưỡng; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; CNKT xây dựng; CNKT ô tô; CNKT điện, điện tử; CNKT điều khiển và tự động hóa; Công nghệ thực phẩm; Nông nghiệp; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Tâm lý học; Quản trị Khách sạn; Quản trị DV du lịch và lữ hành.

TT Số suất Học bổng Tiêu chí xét học bổng Trị giá mỗi suất HB (tính trung bình ở các ngành) Tổng trị giá (VNĐ )
Điểm XT KQ thi THPT QG Điểm XT Học bạ (TBC lớp 12 )
1 40 Toàn phần
100% học phí toàn khóa
≥ 24 điểm X 60 tr 2,400 tỷ
2 80 Bán phần
(50% học phí toàn khóa)
≥ 22 điểm ≥ 8.4 điểm 30 tr 2,400 tỷ
3 80 30% học phí
toàn khóa
≥ 20 điểm ≥ 8.2 điểm 18 tr 1,440 tỷ

Điều kiện và các quy định

1. Danh sách được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trước ngày 10/8/2019 và bảo đảm số suất học bổng theo quy định. Trường hợp thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều loại học bổng thì được ưu tiên chọn loại học bổng cao nhất.

2. Điểm xét học bổng căn cứ thực tế điểm 3 môn xét tuyển theo KQ thi THPT QG hoặc Điểm TBC lớp 12 theo Học bạ.

3. Tỷ lệ phân bổ các suất học bổng theo phương thức xét tuyển: 50% xét theo Điểm TBC năm lớp 12 và 50% xét theo Điểm thi THPT QG.

4. Học bổng khuyến tài được cấp cho thí sinh sau khi Hội đồng tuyển sinh của Trường họp, xét và ban hành quyết định kèm danh sách được cấp học bổng.

5. Để duy trì việc nhận học bổng qua các năm, sinh viên được trao học bổng phải bảo đảm mức Điểm TBC năm học hàng năm, cụ thể:

Đối với tân sinh viên thuộc ngành Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Dược.

  • HB Toàn phần: Điểm TBC năm học ≥ 3.6/4.0;
  • HB Bán phần và HB 30% học phí khóa học: Điểm TBC năm học ≥ 3.2/4.0;
  • Hoặc có nghiên cứu ứng dụng hoặc đạt kết quả cao tại các kỳ thi ngoài trường.

Đối với sinh viên thuộc chuyên ngành khoa học Dữ liệu thuộc ngành CNTT

  • HB 70% học phí khóa học: Điểm TBC năm học ≥ 3.2/4.0;
  • HB 60% và HB 50% học phí khóa học: Điểm TBC năm học ≥ 3.0/4.0;
  • Hoặc có nghiên cứu ứng dụng hoặc đạt kết quả cao tại các kỳ thi ngoài trường.

Đối với tân sinh viên thuộc ngành: Điều dưỡng; Dinh dưỡng; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; CNKT xây dựng; CNKT ô tô; CNKT điện, điện tử; CNKT điều khiển và tự động hóa; Công nghệ thực phẩm; Nông nghiệp; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Tâm lý học; Quản trị Khách sạn; Quản trị DV du lịch và lữ hành.

  • HB Toàn phần: Điểm TBC năm học ≥ 3.6/4.0;
  • HB Bán phần và HB 30% học phí khóa học: Điểm TBC năm học ≥ 3.2/4.0;
  • Hoặc có nghiên cứu ứng dụng hoặc đạt kết quả cao tại các kỳ thi ngoài trường.

Đồng thời thực hiện tốt các Quy chế, Quy định về đào tạo, công tác sinh viên và đạt năng lực chuẩn đầu ra.

SV cam kết và đạt năng lực chuẩn đầu ra, Nhà trường đảm bảo tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyển dụng ngay thực tập hưởng lương cao ở năm thứ tư và tuyển dụng làm việc ngay khi tốt nghiệp.

Sinh viên và phụ huynh quan tâm có thể xem thêm cá loại học bổng khác tại đây:

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí