Điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng số lần lọc ảo, lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2023

Năm 2023, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển trong đợt 1, đồng thời thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành (không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển); vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh tăng 02 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với Kế hoạch xét tuyển và lọc ảo tại Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023; Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Công văn số 3996/BGDĐT-GDĐH ngày 08/8/2023 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023, cụ thể như sau:

TT

Các mốc thời gian

Nội dung

Chủ trì

thực hiện

Phối hợp

thực hiện

1

Từ 7 giờ đến 11 giờ

ngày 20/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

2

14 giờ

 ngày 20/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 6

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT

3

14 giờ

ngày 20/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

4

Từ 16 giờ đến 20 giờ

ngày 20/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 7

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

5

21 giờ

 ngày 20/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 7

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT

6

21 giờ

ngày 20/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 7

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

7

Từ 9 giờ đến 13 giờ

ngày 21/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 8

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

8

14 giờ

 ngày 21/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 8

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT

9

14 giờ

ngày 21/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 8

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

10

Từ 16 giờ đến 20 giờ

ngày 21/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 9

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

11

21 giờ

 ngày 21/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 9

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT

12

21 giờ

ngày 21/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 9

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

13

Từ 9 giờ đến 12 giờ

ngày 22/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 10

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

14

14 giờ

 ngày 22/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT

15

14 giờ

ngày 22/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 10

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

16

Trước 17 giờ ngày  24/8/2023

Các CSĐT nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

 

Lưu ý: Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả chính trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh được điều chỉnh tương ứng theo Kế hoạch này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường biết và triển khai thực hiện./.

Từ khóa

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí