Workshop "Kỹ năng Upselling và Xử lý tình huống trong Quản trị khách sạn"

Workshop "Kỹ năng Upselling và Xử lý tình huống trong Quản trị khách sạn"

Workshop "Kỹ năng Upselling và Xử lý tình huống trong Quản trị khách sạn"

  • Đại học Đông Á phối hợp cùng Khách sạn voco Ma Belle Đà Nẵng - Tập đoàn IHG tổ chức
  • Đối tượng: dành cho SV Khoa Du lịch và các Khoa Ngôn ngữ (Anh, Hàn, Trung)
  • Thời gian: 08h00, thứ Tư, ngày 20/09/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison - Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí