Toạ đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023

Toạ đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023

Toạ đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023

  • Thời gian: 8h, ngày 20/02/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí