Ngày hội trải nghiệm Openday 2023 dành cho học sinh THPT

Ngày hội trải nghiệm Openday 2023 dành cho học sinh THPT

Ngày hội trải nghiệm Openday 2023 dành cho học sinh THPT tại Đại học Đông Á

  • Chủ đề: Những mảnh ghép UDA
  • Thời gian: từ 13h30, ngày 13/5/2023
  • Địa điểm: khuôn viên Đại học Đông Á

Nội dung chính:

  • Talkshow: "Những mảnh ghép UDA"
  • Tài năng sinh viên UDA tương lai
  • School tour - khám phá UDA

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí