Lễ Tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng ĐH Đông Á & trao quyết định làm việc tại Tập đoàn y tế xã hội Aijinkai, Nhật Bản

Lễ Tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng ĐH Đông Á & trao quyết định làm việc tại Tập đoàn y tế xã hội Aijinkai, Nhật Bản

Sinh viên tham gia chương trình Internship tại Tập đoàn Y tế xã hội Aijinkai, Nhật Bản

Lễ Tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng ĐH Đông Á & trao quyết định làm việc tại Tập đoàn y tế xã hội Aijinkai, Nhật Bản

  • Thời gian: 8h00 ngày 19/04/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á (33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Đà Nẵng)
  • Đối tượng: 21 sinh viên ngành Điều dưỡng tham gia chương trình Internship tại Tập đoàn Y tế xã hội Aijinkai, Nhật Bản

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí