Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển nông nghiệp và công nghệ thực phẩm Tây Nguyên”

Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển nông nghiệp và công nghệ thực phẩm Tây Nguyên”

Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển nông nghiệp và công nghệ thực phẩm Tây Nguyên”

Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển nông nghiệp và công nghệ thực phẩm Tây Nguyên” là một nội dung nằm trong chuỗi hoạt động Lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk.

- Thời gian: 14h00, ngày 26/11/2022

- Địa điểm: Đại học Đông Á - phân hiệu Đắk Lắk

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí