Hội thảo khoa học "Mô hình mới về chiến lược biến đổi khí hậu toàn cầu"

Hội thảo khoa học "Mô hình mới về chiến lược biến đổi khí hậu toàn cầu"

Đại học Đông Á phối hợp Viện AIIT, Nhật Bản tổ chức

  • Hội thảo khoa học "Mô hình mới về chiến lược biến đổi khí hậu toàn cầu"
  • Tên tiếng Anh: A new paradigm of global climate change strategy
  • Thời gian: 8h, ngày 12/12/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Hình thức: online và offline
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí