Hội nghị khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên” Đại học Đông Á - lần thứ VI

Hội nghị khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên” Đại học Đông Á - lần thứ VI

Hội nghị khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên” Đại học Đông Á - lần thứ VI

  • Thời gian: 8h00, ngày 15/12/2022
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hội nghị bao gồm 2 phiên báo cáo tham luận và phần tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong NCKH năm 2022.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí