Giải Ba "Ánh sáng soi đường" lần V thuộc về Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường Đại học Đông Á

Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường Đại học Đông Á đã xuất sắc đạt GIẢI BA tại Vòng Chung kết thành phố Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ V, năm 2023 diễn ra vào chiều ngày 16/06/2023.

CLB Lý luận trẻ Đại học Đông Á thành lập năm 2020, hiện có 125 thành viên, duy trì sinh hoạt vào 16 giờ thứ Tư hằng tuần.

Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á Ngô Thị Xinh cho biết, nhằm nâng cao chất lượng trong những buổi sinh hoạt, ban cán sự CLB Lý luận trẻ thường xuyên đổi mới các chủ đề thảo luận về các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế để các thành viên tham gia đối thoại, phản biện, từ đó nâng cao kiến thức lý luận và bản lĩnh chính trị.

Bên cạnh đó, CLB duy trì tổ chức cho các thành viên đến thăm, tìm hiểu truyền thống cách mạng tại các di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước. Thông qua những buổi tuyên truyền, sinh hoạt, giúp cho các thành viên tự giác chấp hành pháp luật, nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không dao động trước những thủ đoạn xuyên tạc, thông tin sai trái trên không gian mạng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí