Cuộc thi AI Hackathon - GDG DevFest MienTrung 2023

Cuộc thi AI Hackathon - GDG DevFest MienTrung 2023

Cuộc thi AI Hackathon - GDG DevFest MienTrung 2023

  • Chủ đề "Áp dụng Trí tuệ Nhân tạo trong ngành Thương mại điện tử". 
  • Thời gian: 
  • Ngày 25/11: cả ngày (8h-0h)
  • Ngày 26/11: buổi sáng (0h-11h30)
  • Địa điểm: Hội trường Edison - Đại học Đông Á
  • Đại học Đông Á phối hợp cùng Google Developer Group MienTrung, Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng và Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí