Chương trình học tập qua dự án toàn cầu (gPBL) 2023

Chương trình học tập qua dự án toàn cầu (gPBL) 2023

Chương trình học tập qua dự án toàn cầu (gPBL) 2023

  • Chủ đề: IoT SICT 2023
  • Dành cho SV Đại học Đông Á – Học viện Shibaura – Đại học Ming-Chi
  • Thời gian: từ ngày 20/02 – 28/02/2023
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí