[Mới nhất] Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 - Môn Vật Lý

Sáng ngày 10/8/2020, các sĩ tử trên cả nước chính thức bắt đầu làm bài thi môn Vật Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Đại học Đông Á tổng hợp đề thi và đáp án môn thi, trân trọng giới thiệu đến các thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 3 ngày từ 8/8 đến 10/8/2020 với 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Trung tâm tuyển sinh Đại học Đông Á giới thiệu đến các thí sinh đề thi và gợi ý đáp án Tốt nghiệp THPT năm 2020 - Môn Vật Lý.

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới.

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

MÃ ĐỀ 222

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

(Đang cập nhật)

Mã đề: 201 - Tuyensinh247. com

1. C 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D 9. C 10. A
11. B 12. A 13. B 14. D 15. B 16. A 17. A 18. A 19. D 20. A
21. D 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. B
31. D 32. D 33. D 34. B 35. B 36. A 37. D 38. D 39. A 40. B

Mã đề: 202 - Tuyensinh247. com

1. D 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B 7. A 8. C 9. C 10. D
11. A 12. B 13. B 14. C 15. A 16. A 17. C 18. C 19. B 20. B
21. C 22. A 23. A 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. B 30. C
31. A 32. C 33. B 34. A 35. A 36. A 37. B 38. C 39. C 40. B

Mã đề: 203 - Tuyensinh247. com

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. D 7. A 8. B 9. D 10. C
11. B 12. D 13. B 14. A 15. C 16. A 17. D 18. A 19. D 20. B
21. B 22. A 23. A 24. D 25. D 26. B 27. D 28. D 29. B 30. A
31. B 32. A 33. B 34. D 35. D 36. B 37. D 38. B 39. A 40. B

Mã đề: 204 - Tuyensinh247. com

1. C 2. A 3. D 4. C 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. B 14. D 15. D 16. C 17. D 18. D 19. D 20. B
21. C 22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. B 32. D 33. D 34. D 35. B 36. C 37. B 38. B 39. C 40. C

Mã đề: 205 - Tuyensinh247. com

1. C 2. C 3. C 4. C 5. B 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. A 12. B 13. C 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D 19. B 20. C
21. A 22. C 23. B 24. D 25. C 26. A 27. D 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. B 38. A 39. D 40. C

Mã đề: 206 - Tuyensinh247. com

1. B 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. D 8. C 9. B 10. C
11. D 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. D 18. B 19. B 20. A
21. C 22. C 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. D 29. A 30. C
31. A 32. C 33. D 34. A 35. D 36. A 37. D 38. C 39. A 40. A

Mã đề: 207 - Tuyensinh247. com

1. D 2. B 3. A 4. C 5. A 6. A 7. C 8. A 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. C 15. C 16. D 17. A 18. C 19. D 20. D
21. A 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27. D 28. B 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. D 36. C 37. B 38. B 39. D 40. D

Mã đề: 208 - Tuyensinh247. com

1. D 2. A 3. B 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. D 14. D 15. A 16. C 17. C 18. D 19. D 20D
21. A 22. B 23. A 24. A 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. D
31. C 32. D 33. D 34. A 35. B 36. C 37. B 38. C 39. B 40. C

Mã đề: 209 - Tuyensinh247. com

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. D 10. B
11. B 12. B 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. D 19. C 20. D
21. A 22. B 23. C 24. B 25. D 26. A 27. A 28. B 29. D 30. D
31. A 32. A 33. A 34. D 35. A 36. C 37. D 38. D 39. D 40. D

Mã đề: 210 - Tuyensinh247. com

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. A 7. C 8. C 9. D 10. B
11. B 12. D 13. D 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. C
21. B 22. B 23. C 24. A 25. A 26. C 27. A 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. C 34. B 35. B 36. C 37. B 38. A 39. B 40. B

Mã đề: 211 - Tuyensinh247. com

1. D 2. D 3. B 4. C 5. D 6. B 7. A 8. B 9. C 10. D
11. D 12. B 13. C 14. D 15. C 16. B 17. D 18. D 19. A 20. A
21. B 22. A 23. B 24. D 25. D 26. A 27. B 28. C 29. A 30. C
31. A 32. D 33. A 34. C 35. C 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A

Mã đề: 212 - Tuyensinh247. com

1. B 2. A 3. A 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. C 15. B 16. A 17. B 18. D 19. A 20. A
21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. A 27. C 28. D 29. A 30. B
31. D 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. A 38. C 39. B 40. B

Mã đề: 213 - Tuyensinh247. com

1. D 2. B 3. B 4. C 5. C 6. A 7. C 8. A 9. D 10. C
11. B 12. A 13. C 14. B 15. B 16. A 17. D 18. B 19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. D 26. C 27. D 28. B 29. C 30. C
31. D 32. D 33. C 34. B 35. D 36. D 37. C 38. C 39. C 40. D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247. com

1. C 2. A 3. D 4. C 5. D 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. A 13. A 14. B 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20C
21. D 22. B 23. A 24. C 25. B 26. B 27. D 28. C 29. A 30. A
31. B 32. B 33. D 34. C 35. D 36. D 37. C 38. B 39. B 40. D

Mã đề: 215 - Tuyensinh247. com

1. A 2. B 3. D 4. B 5. B 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. A 25. A 26. D 27. B 28. D 29. A 30. C
31. A 32. B 33. B 34. D 35. A 36. A 37. C 38. B 39. A 40. C

Mã đề: 216 - Tuyensinh247. com

1. A 2. D 3. C 4. A 5. D 6. C 7. D 8. A 9. A 10. A
11. C 12. B 13. D 14. C 15. C 16. B 17. D 18. B 19. B 20. B
21. A 22. D 23. C 24. D 25. B 26. B 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. B 33. A 34. C 35. A 36. C 37. C 38. D 39. A 40. A

Mã đề: 217 - Tuyensinh247. com

1. B 2. B 3. C 4. A 5. B 6. A 7. B 8. C 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. C 19. D 20. A
21. D 22. B 23. D 24. C 25. D 26. D 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32. B 33. A 34. B 35. C 36. A 37. C 38. D 39. B 40. A

Mã đề: 218 - Tuyensinh247. com

1. A 2. D 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. C 9. D 10. D
11. D 12. D 13. C 14. C 15. B 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B
21. D 22. A 23. B 24. A 25. B 26. A 27. C 28. C 29. B 30. A
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. C 38. B 39. C 40. B

Mã đề: 221 - Tuyensinh247. com

1. A 2. C 3. B 4. A 5. D 6. A 7. D 8. C 9. B 10. C
11. A 12. D 13. B 14. B 15. C 16. A 17. D 18. A 19. A 20. C
21. D 22. B 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 222 - Tuyensinh247. com

1. B 2. C 3. B 4. B 5. B 6. A 7. C 8. D 9. D 10. D
11. B 12. A 13. D 14. D 15. D 16. A 17. D 18. A 19. A 20. A
21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D
31. B 32. C 33. B 34. A 35. B 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

Mã đề: 224 - Tuyensinh247. com

1. A 2. B 3. D 4. C 5. A 6. D 7. D 8. B 9. A 10. A
11. A 12. B 13. C 14. B 15. A 16. B 17. D 18. D 19. D 20. C
21. B 22. A 23. D 24. C 25. A 26. C 27. C 28. B 29. C 30. B
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. A 39. C 40. D

Đại học Đông Á chúc các em có một kỳ thi thành công!

Xem thêm: [Mới nhất] Tổng hợp đề thi và đáp án Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Nguồn: Tuyensinh247com

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí