[Mới nhất] Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 - Môn Ngoại ngữ

Chiều ngày 10/8/2020, các sĩ tử trên cả nước chính thức bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Đại học Đông Á tổng hợp đề thi và đáp án môn thi, trân trọng giới thiệu đến các thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 3 ngày từ 8/8 đến 10/8/2020 với 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Trung tâm tuyển sinh Đại học Đông Á giới thiệu đến các thí sinh đề thi và gợi ý đáp án Tốt nghiệp THPT năm 2020 - Môn Ngoại ngữ.

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới.

ĐỀ THI MÔN NGOẠI NGỮ - Mã đề 401

ĐÁP ÁN MÔN NGOẠI NGỮ

Mã đề: 401

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. A 8. C 9. A 10. B
11. A 12. B 13. D 14. B 15. A 16. D 17. D 18. C 19. D 20. B
21. B 22. C 23. B 24. A 25. C 26. D 27. D 28. C 29. B 30. A
31. A 32. D 33. A 34. B 35. A 36. D 37. B 38. C 39. D 40. D
41. A 42. D 43. D 44. A 45. C 46. D 47. A 48. A 49. D 50. A

Mã đề: 402

1. C 2. C 3. C 4. D 5. C 6. C 7. D 8. C 9. B 10. A
11. D 12. C 13. C 14. D 15. A 16. A 17. D 18. A 19. A 20. C
21. B 22. B 23. B 24. A 25. B 26. B 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. D 33. B 34. D 35. A 36. B 37. D 38. C 39. B 40. B
41. B 42. A 43. A 44. C 45. B 46. D 47. B 48. D 49. A 50. D

Mã đề: 403

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D 9. A 10. D
11. A 12. B 13. D 14. B 15. A 16. D 17. A 18. A 19. B 20. A
21. D 22. C 23. C 24. D 25. A 26. D 27. D 28. A 29. A 30. B
31. D 32. C 33. A 34. C 35. B 36. A 37. B 38. C 39. B 40. C
41. A 42. B 43. C 44. B 45. B 46. C 47. A 48. D 49. B 50. B

Mã đề: 404

1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D 8. C 9. A 10. A
11. C 12. A 13. C 14. C 15. B 16. A 17. D 18. C 19. A 20. C
21. A 22. B 23. A 24. D 25. B 26. B 27. C 28. B 29. B 30. D
31. B 32. B 33. C 34. C 35. A 36. D 37. C 38. D 39. A 40. B
41. D 42. C 43. B 44. B 45. D 46. A 47. A 48. B 49. A 50. D

Mã đề: 405

1. C 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. A 9. D 10. C
11. A 12. A 13. A 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. A 20. C
21. D 22. C 23. D 24. A 25. B 26. C 27. A 28. A 29. B 30. B
31. C 32. C 33. B 34. C 35. B 36. A 37. A 38. D 39. C 40. D
41. D 42. C 43. D 44. D 45. C 46. D 47. D 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 406

1. B 2. C 3. D 4. A 5. B 6. D 7. C 8. D 9. A 10. B
11. D 12. B 13. C 14. B 15. A 16. C 17. A 18. A 19. D 20. C
21. C 22. D 23. A 24. A 25. D 26. C 27. A 28. A 29. D 30. A
31. D 32. C 33. C 34. D 35. D 36. D 37. A 38. D 39. D 40. A
41. C 42. C 43. A 44. D 45. B 46. A 47. A 48. C 49. C 50. A

Mã đề: 407

1. D 2. D 3. C 4. D 5. B 6. D 7. A 8. C 9. B 10. C
11. D 12. A 13. C 14. B 15. B 16. B 17. A 18. B 19. A 20. B
21. A 22. D 23. C 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. A 30. D
31. C 32. B 33. A 34. C 35. D 36. B 37. B 38. A 39. C 40. B
41. D 42. B 43. D 44. A 45. A 46. D 47. C 48. C 49. A 50. A

Mã đề: 408

1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. D 15. B 16. B 17. B 18. A 19. A 20. B
21. C 22. B 23. A 24. A 25. A 26. C 27. C 28. B 29. B 30. C
31. A 32. C 33. B 34. B 35. A 36. C 37. A 38. C 39. A 40. C
41. C 42. D 43. A 44. B 45. C 46. C 47. B 48. C 49. C 50. A

Mã đề: 409

1. A 2. A 3. B 4. A 5. D 6. C 7. C 8. D 9. A 10. A
11. D 12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18. C 19. A 20. D
21. A 22. A 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. D 29. B 30. D
31. C 32. A 33. D 34. B 35. B 36. C 37. C 38. B 39. D 40. D
41. D 42. A 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. A 50. C

Mã đề: 410

1. C 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. A 10. C
11. D 12. C 13. A 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. C
21. B 22. D 23. D 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. A 30. B
31. C 32. D 33. D 34. C 35. A 36. C 37. C 38. D 39. B 40. A
41. D 42. A 43. A 44. B 45. A 46. D 47. A 48. D 49. D 50. C

Mã đề: 411

1. B 2. B 3. B 4. D 5. A 6. A 7. C 8. B 9. D 10. A
11. B 12. D 13. B 14. A 15. A 16. C 17. A 18. D 19. C 20. D
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. A 27. B 28. A 29. A 30. C
31. C 32. D 33. C 34. B 35. D 36. D 37. B 38. B 39. B 40. C
41. B 42. D 43. C 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A 49. C 50. C

Mã đề: 412

1. A 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. C 10. A
11. D 12. B 13. A 14. A 15. C 16. A 17. B 18. B 19. D 20. D
21. A 22. B 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. A 30. D
31. C 32. A 33. A 34. B 35. C 36. B 37. D 38. B 39. B 40. C
41. D 42. A 43. B 44. D 45. C 46. B 47. D 48. A 49. D 50. C

Mã đề: 413

1. D 2. C 3. D 4. C 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. D 12. D 13. C 14. A 15. A 16. A 17. C 18. D 19. C 20. A
21.B 22. B 23. B 24. D 25. A 26. C 27. C 28. B 29. C 30. B
31. C 32. C 33. D 34. B 35. D 36. B 37. B 38. A 39. A 40. B
41. A 42. B 43. A 44. A 45. D 46. D 47. A 48. D 49. B 50. B

Mã đề: 414

1. D 2. B 3. B 4. A 5. C 6. D 7. A 8. D 9. A 10. D
11. D 12. C 13. C 14. A 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. C
21. D 22. A 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. A
31. B 32. D 33. A 34. A 35. C 36. D 37. C 38. C 39. A 40. A
41. D 42. A 43. C 44. D 45. D 46. D 47. C 48. C 49. D 50. C

Mã đề: 415

1. D 2. A 3. A 4. A 5. D 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. B 12. A 13. A 14. A 15. D 16. C 17. C 18. B 19. C 20. D
21. A 22. D 23. C 24. D 25. A 26. D 27. B 28. C 29. C 30. D
31. C 32. B 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. A 40. D
41. B 42. B 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. A 49. B 50. B

Mã đề: 416

1. C 2. A 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. C 9. A 10. D
11. B 12. A 13. A 14. C 15. C 16. A 17. B 18. D 19. B 20. C
21. D 22. A 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. B 29. A 30. D
31. C 32. B 33. D 34. C 35. D 36. C 37. B 38. B 39. D 40. C
41. D 42. A 43. B 44. D 45. D 46. C 47. B 48. A 49. B 50. B

Mã đề: 417

1. C 2. D 3. A 4. D 5. C 6. B 7. D 8. D 9. A 10. A
11. C 12. B 13. B

14. D

15. A 16. B 17. A 18. D 19. B 20. A
21. B 22. D 23. A 24. D 25. B 26. C 27. A 28. D 29. B 30. A
31. B 32. C 33. B 34. D 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D
41. A 42. D 43. B 44. C 45. B 46. A 47. C 48. B 49. D 50. A

Mã đề: 418

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. C
11. B 12. A 13. A 14. D 15. A 16. C 17. A 18. C 19. B 20. D
21. B 22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. D 28. B 29. C 30. D
31. B 32. D 33. C 34. D 35. D 36. C 37. D 38. D 39. B 40. C
41. A 42. A 43. C 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. C 50. D

Mã đề: 419

1. D 2. A 3. A 4. B 5. C 6. C 7. D 8. C 9. A 10. B
11. A 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20. B
21. C 22. C 23. B 24. D 25. D 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C
31. C 32. C 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39. B 40. B
41. C 42. C 43. B 44. C 45. B 46. B 47. B 48. A 49. D 50. A

Mã đề: 420

1. B 2. D 3. D 4. C 5. B 6. A 7. D 8. D 9. C 10. C
11. D 12. C 13. D 14. D 15. C 16. D 17. A 18. A 19. C 20. A
21. D 22. A 23. B 24. D 25. D 26. C 27. D 28. A 29. D 30. A
31. B 32. A 33. B 34. A 35. B 36. B 37. C 38. B 39. C 40. A
41. B 42. C 43. C 44. C 45. A 46. B 47. B 48. B 49. C 50. C

Mã đề: 421

1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. B 7. D 8. A 9. C 10. B
11. D 12. B 13. A 14. B 15. A 16. B 17. C 18. D 19. B 20. C
21. B 22. A 23. B 24. B 25. C 26. B 27. C 28. C 29. D 30. B
31. C 32. C 33. D 34. B 35. B 36. D 37. C 38. C 39. D 40. D
41. B 42. C 43. D 44. D 45. D 46. A 47. A 48. C 49. C 50. D

Mã đề: 422

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. A 7. A 8. D 9. D 10. A
11. A 12. C 13. C 14. A 15. D 16. C 17. B 18. A 19. C 20. C
21. A 22. C 23. B 24. B 25. B 26. A 27. B 28. D 29. B 30. A
31. D 32. C 33. D 34. B 35. B 36. A 37. C 38. C 39. B 40. A
41. C 42. C 43. B 44. A 45. A 46. B 47. C 48. C 49. A 50. B

Mã đề: 423

1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. C 7. A 8. C 9. C 10. A
11. D 12. D 13. C 14. B 15. B 16. A 17. B 18. A 19. A 20. A
21. C 22. D 23. B 24. B 25. A 26. C 27. A 28. B 29. C 30. A
31. A 32. C 33. D 34. A 35. A 36. D 37. C 38. D 39. D 40. C
41. D 42. B 43. B 44. C 45. C 46. B 47. C 48. C 49. D 50. A

Mã đề: 424

1. D 2. B 3. C 4. B 5. B 6. A 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. D 13. B 14. A 15. A 16. A 17. B 18. B 19. A 20. D
21. C 22. B 23. B 24. B 25. D 26. B 27. A 28. C 29. C 30. B
31. A 32. B 33. A 34. D 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. D
41. A 42. B 43. C 44. D 45. D 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

Đại học Đông Á chúc các em có một kỳ thi thành công!

Xem thêm: [Mới nhất] Tổng hợp đề thi và đáp án Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Nguồn: Zingnews, Tuyensinh247

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí