[Mới nhất] Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 - Môn Địa Lý

Sáng ngày 10/8/2020, các sĩ tử trên cả nước chính thức bắt đầu làm bài thi môn Địa kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Đại học Đông Á tổng hợp đề thi và đáp án môn thi, trân trọng giới thiệu đến các thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 3 ngày từ 8/8 đến 10/8/2020 với 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Trung tâm tuyển sinh Đại học Đông Á giới thiệu đến các thí sinh đề thi và gợi ý đáp án Tốt nghiệp THPT năm 2020 - Môn Địa Lý.

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới.

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

(Đang cập nhật)

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

Mã đề: 301

41. A 42. D 43. A 44. A 45. D 46.C 47. B 48. B 49. C 50. B
51. D 52. B 53. C 54. D 55. C 56. D 57. A 58. B 59. C 60. B
61. A 62. D 63. D 64. C 65. C 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B
71. A 72. A 73. C 74. C 75. B 76. A 77. B 78. A 79. A 80. C

Mã đề: 302

41. D 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. C 49. D 50. C
51. A 52. D 53. B 54. C 55. D 56. D 57. B 58. C 59. C 60. B
61. B 62. B 63. A 64. C 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D
71. C 72. A 73. D 74. C 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 303

41. B 42. D 43. A 44. C 45. C 46. C 47. D 48. A 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. A 55. D 56. C 57. C 58. B 59. D 60. C
61. A 62. C 63. D 64. A 65. A 66. D 67. A 68. B 69. A 70. C
71. D 72. D 73. D 74. B 75. A 76. C 77. B 78. B 79. C 80. B

Mã đề: 304

41. C 42. C 43. A 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. A 50. B
51. A 52. D 53. C 54. B 55. C 56. C 57. D 58. B 59. D 60. D
61. C 62. A 63. C 64. B 65. D 66. B 67. C 68. B 69. C 70. A
71. A 72. B 73. B 74. D 75. D 76. A 77. D 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 305

41. C 42. A 43. B 44. C 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D
51. A 52. D 53. A 54. C 55. D 56. A 57. D 58. D 59. A 60. D
61. A 62. D 63. C 64. B 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D
71. A 72. B 73. D 74. A 75. B 76. B 77. B 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 306

41. D 42. D 43. C 44. A 45. A 46. B 47. D 48. A 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. D 55. C 56. C 57. A 58. C 59. C 60. C
61. A 62. C 63. A 64. D 65. A 66. D 67. C 68. A 69. D 70. D
71. C 72. D 73. A 74. C 75. A 76. C 77. D 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 307

41. B 42. D 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. B 49. C 50. B
51. B 52. A 53. D 54. A 55. B 56. C 57. C 58. B 59. A 60. D
61. D 62. C 63. A 64. C 65. C 66. C 67. A 68. A 69. D 70. A
71. B 72. C 73. D 74. D 75. C 76. A 77. D 78. C 79. C 80. D

Mã đề: 308

41. D 42. B 43. C 44. D 45. C 46. B 47. A 48. C 49. D 50. D
51. B 52. D 53. A 54. A 55. B 56. C 57. C 58. C 59. D 60. C
61. B 62. B 63. D 64. C 65. C 66. D 67. B 68. A 69. B 70. C
71. A 72. A 73. B 74. B 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

Mã đề: 309

41. A 42. A 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. C 49. B 50. A
51. B 52. D 53. B 54. C 55. B 56. C 57. A 58. C 59. B 60. D
61. A 62. C 63. D 64. D 65. D 66. B 67. A 68. A 69. A 70. C
71. C 72. B 73. A 74. C 75. B 76. C 77. A 78. C 79. B 80. B

Mã đề: 310

41. A 42. B 43. C 44. B 45. D 46. C 47. B 48. B 49. A 50. A
51. A 52. D 53. C 54. B 55. B 56. D 57. C 58. D 59. A 60. A
61. A 62. B 63. B 64. C 65. D 66. A 67. A 68. A 69. C 70. D
71. B 72. B 73. C 74. D 75. D 76. B 77. B 78. D 79. C 80. D

Mã đề: 311

41. D 42. D 43. A 44. C 45. C 46. B 47. B 48. D 49. B 50. B
51. B 52. D 53. B 54. B 55. A 56. C 57. C 58. C 59. D 60. A
61. D 62. C 63. C 64. B 65. A 66. D 67. C 68. D 69. D 70. C
71. D 72. A 73. B 74. A 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 312

41. A 42. B 43. D 44. D 45. D 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A
51. C 52. B 53. B 54. C 55. D 56. C 57. B 58. B 59. B 60. D
61. B 62. C 63. C 64. C 65. D 66. D 67. C 68. B 69. C 70. B
71. D 72. D 73. C 74. B 75. D 76. D 77. C 78. B 79. C 80. D

Mã đề: 313

41. D 42. C 43. D 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C 49. D 50. D
51. A 52. B 53. C 54. D 55. C 56. B 57. D 58. C 59. C 60. B
61. A 62. A 63. B 64. B 65. A 66. C 67. D 68. C 69. A 70. D
71. B 72. A 73. B 74. A 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

Mã đề: 314

41. B 42. D 43. C 44. B 45. C 46. C 47. A 48. A 49. D 50. C
51. D 52. D 53. B 54. A 55. D 56. D 57. D 58. A 59. D 60. B
61. A 62. D 63. C 64. B 65. A 66. C 67. C 68. A 69. B 70. A
71. C 72. A 73. A 74. C 75. B 76. A 77. D 78. A 79. A 80. C

Mã đề: 315

41. D 42. C 43. C 44. C 45. D 46. A 47. C 48. B 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. B 55. C 56. A 57. D 58. D 59. A 60. A
61. D 62. B 63. A 64. A 65. C 66. D 67. D 68. C 69. B 70. A
71. A 72. B 73. C 74. B 75. D 76. C 77. C 78. D 79. A 80. D

Mã đề: 316

41. C 42. D 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D 49. A 50. B
51. D 52. B 53. B 54. A 55. A 56. A 57. C 58. A 59. D 60. C
61. A 62. A 63. A 64. D 65. C 66. B 67. B 68. B 69. A 70. B
71. B 72. D 73. D 74. B 75. D 76. A 77. A 78. A 79. B 80. B

Mã đề: 317

41. A 42. D 43. C 44. D 45. D 46. D 47. B 48. C 49. D 50. C
51. B 52. A 53. C 54. B 55. B 56. B 57. A 58. A 59. B 60. C
61. B 62. B 63. A 64. A 65. B 66. A 67. C 68. B 69. A 70. B
71. C 72. C 73. C 74. B 75. C 76. A 77. B 78. C 79. A 80. C

Mã đề: 318

41. C 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A
51. C 52. D 53. D 54. A 55. C 56. C 57. A 58. A 59. A 60. B
61. A 62. B 63. A 64. B 65. D 66. C 67. B 68. A 69. C 70. B
71. D 72. D 73. B 74. D 75. B 76. C 77. B 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 319

41. B 42. A 43. B 44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. A 50. C
51. B 52. D 53. D 54. D 55. A 56. C 57. D 58. D 59. A 60. C
61. A 62. B 63. C 64. C 65. B 66. C 67. C 68. C 69. D 70. A
71. D 72. C 73. B 74. C 75. C 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 320

41. D 42. D 43. C 44. A 45. B 46. D 47. D 48. D 49. B 50. B
51. A 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B 57. B 58. A 59. C 60. B
61. D 62. C 63. C 64. A 65. B 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B
71. B 72. C 73. D 74. C 75. C 76. C 77. C 78. D 79. B 80. D

Mã đề: 321

41. D 42. B 43. A 44. B 45.C 46. B 47. B 48. A 49. D 50. C
51. A 52. C 53. C 54. A 55. C 56. D 57. B 58. A 59. B 60. D
61. D 62. A 63. A 64. C 65. D 66. B 67. D 68. A 69. D 70. C
71. B 72. D 73. C 74. D 75. C 76. B 77. C 78. A 79. B 80. B

Mã đề: 322

41. B 42. A 43. C 44. D 45. D 46. B 47. D 48. A 49. A 50. B
51. B 52. C 53. D 54. A 55. A 56. C 57. A 58. A 59. C 60. D
61. C 62. D 63. D 64. C 65. A 66. A 67. D 68. C 69. A 70. A
71. C 72. C 73. A 74. A 75. D 76. B 77. D 78. A 79. D 80. C

Mã đề: 323

41. D 42. A 43. D 44. A 45. B 46. A 47. B 48. D 49. B 50. A
51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. D 57. D 58. C 59. D 60. C
61. B 62. B 63. B 64. D 65. B 66. B 67.D 68.C 69. C 70. C
71. B 72. D 73. C 74. C 75. C 76. D 77. B 78. B 79. D 80. D

Đại học Đông Á chúc các em có một kỳ thi thành công!

Xem thêm: [Mới nhất] Tổng hợp đề thi và đáp án Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Nguồn: Tuyển sinh 247

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí