{Mới nhất} Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 – Môn Vật Lí

Từ ngày 06 đến ngày 09/7/2022, kỳ thi Tốt nghiệp THPT chính thức diễn ra. Nhằm giúp quý vị phụ huynh và thí sinh tra cứu thông tin nhanh chóng và chính xác nhất, Ban tư vấn Tuyển sinh Đại học Đông Á xin gửi đến Bộ đề thi và đáp án các môn được tổng hợp từ các nguồn uy tín trên Internet. Kính mời quý phụ huynh và các em thí sinh tham khảo!

ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ:


 

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ (Nguồn: Tuyensinh247.com)

Vật lí - Mã 201

1.B

2.C

3.D

4.D

5.C

6.D

7.C

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.C

14.D

15.A

16.B

17.C

18.A

19.D

20.A

21.C

22.D

23.C

24.B

25.B

26.A

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.D

33.D

34.C

35.A

36.C

37.B

38.C

39.C

40.A

Vật lí - Mã 202

1.B

2.A

3.A

4.A

5.C

6.C

7.B

8.D

9.B

10.C

11.B

12.D

13.B

14.D

15.D

16.C

17.B

18.B

19.A

20.A

21.C

22.B

23.C

24.C

25.A

26.A

27.D

28.B

29.C

30.D

31.D

32.B

33.D

34.A

35.C

36.C

37.C

38.B

39.C

40.D

Vật lí - Mã 204

1.A

2.C

3.C

4.A

5.C

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.D

15.A

16.C

17.A

18.C

19.D

20.D

21.D

22.B

23.A

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.B

31.A

32.D

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.D

40.A

Vật lí - Mã 205

1.C

2.B

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.A

9.A

10.D

11.D

12.A

13.B

14.A

15.B

16.D

17.D

18.B

19.B

20.A

21.B

22.A

23.D

24.B

25.A

26.C

27.C

28.A

29.D

30.B

31.D

32.D

33.A

34.D

35.B

36.D

37.D

38.B

39.C

40.C

Vật lí - Mã 210

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.A

8.A

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.A

15.C

16.C

17.A

18.C

19.D

20.C

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.

27.

28.

29.

30.

31.B

32.D

33.D

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.D

40.C

Vật lí - Mã 212

1.D

2.A

3.A

4.D

5.B

6.B

7.C

8.D

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.B

15.C

16.B

17.C

18.C

19.C

20.A

21.C

22.B

23.A

24.A

25.A

26.B

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.A

33.A

34.C

35.B

36.A

37.A

38.C

39.B

40.C

Vật lí - Mã 213

1.D

2.B

3.D

4.A

5.D

6.C

7.B

8.C

9.A

10.A

11.B

12.C

13.D

14.D

15.A

16.B

17.A

18.D

19.C

20.C

21.B

22.C

23.C

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.C

33.A

34.B

35.D

36.A

37.B

38.A

39.D

40.

Vật lí - Mã 214

1.C

2.C

3.A

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.C

10.D

11.B

12.B

13.A

14.D

15.B

16.C

17.A

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.B

24.B

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.A

31.D

32.A

33.A

34.D

35.B

36.B

37.A

38.D

39.D

40.B

Vật lí - Mã 216

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.A

10.B

11.D

12.B

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.C

19.A

20.C

21.D

22.B

23.B

24.B

25.C

26.C

27.A

28.A

29.D

30.D

31.B

32.C

33.C

34.C

35.A

36.C

37.C

38.D

39.D

40.A

Vật lí - Mã 217

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.C

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.D

13.B

14.B

15.D

16.A

17.B

18.C

19.C

20.B

21.C

22.A

23.C

24.C

25.D

26.B

27.C

28.C

29.A

30.D

31.A

32.D

33.C

34.D

35.C

36.D

37.D

38.A

39.B

40.C

Vật lí - Mã 221

1.C

2.A

3.C

4.B

5.C

6.B

7.A

8.D

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.A

15.C

16.C

17.D

18.A

19.C

20.A

21.D

22.A

23.A

24.D

25.D

26.D

27.C

28.A

29.C

30.D

31.D

32.C

33.A

34.C

35.A

36.A

37.A

38.D

39.D

40.C

Vật lí - Mã 222

1.D

2.B

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.C

11.A

12.A

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.C

19.D

20.C

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.D

33.A

34.C

35.A

36.A

37.C

38.B

39.A

40.C

Vật lí - Mã 223

1.B

2.A

3.C

4.D

5.C

6.A

7.C

8.A

9.C

10.B

11.B

12.C

13.B

14.A

15.A

16.B

17.D

18.B

19.B

20.D

21.B

22.A

23.A

24.C

25.A

26.D

27.D

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.D

34.C

35.D

36.C

37.D

38.C

39.A

40.D

Vật lí - Mã 224

1. C

2.A

3.A

4.B

5.C

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.D

14.A

15.C

16.C

17.B

18.D

19.D

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.B

31.B

32.B

33.B

34.C

35.B

36.C

37.A

38.B

39.A

40.C

 

 

ĐANG CẬP NHẬT…

Phương  thức xét tuyển ĐH Đông Á năm 2022

Xem thêm: [Mới nhất] Đề thi và đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

                  - Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Đông Á

                   - Tra cứu hồ sơ xét tuyển

Đăng ký trực tuyến tại:

Để được tư vấn chi tiết, thí sinh liên hệ: https://www.facebook.com/daihocdonga/inbox/

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí