[Mới nhất] Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 - Môn Địa Lý

[Mới nhất] Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 - Môn Địa Lý

Ngày 08/7/2021, các sĩ tử trên cả nước chính thức bắt đầu làm bài thi môn Địa Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Đại học Đông Á tổng hợp đề thi và đáp án môn thi, trân trọng giới thiệu đến các thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong 3 ngày từ 6/7 đến 8/7/2021 với 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Trung tâm tuyển sinh Đại học Đông Á giới thiệu đến các thí sinh đề thi và gợi ý đáp án Tốt nghiệp THPT năm 2021 – Môn Địa Lý khối KHXH.

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Địa năm 2021 của Bộ GD tất cả mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

(Lưu ý: Đáp án được đánh dấu trong đề là của thí sinh dự thi, chỉ mang tính chất tham khảo)

ĐÁP  ÁN MÔN ĐỊA LÝ

Mã đề: 301 

41. A

42.  C

43. D

44. C

45. D 

46. D

47. B

48. A

49. B

50. C

51. D

52. B

53. B 

54. C 

55. C 

56. B

57. B

58. C

59. B 

60. A

61. B 

62. A

63. A

64. A 

65. C

66. A 

67. B 

68. B

69. C

70. C

71. A

72. B

73. A

74. C 

75. A

76. A

77. A 

78. C

79. B

80. C

Mã đề: 302

41. C  

42. D 

43. C

44.  D

45.A 

46. C

47.A 

48.B 

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C 

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C 

65. B

66.B

67.A 

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B 

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

Mã đề:  303

41.D  

42.C  

43.A 

44. B 

45. C

46. B

47. A

48. C 

49. C

50. C

51. A

52. C

53. D

54. B

55. C 

56. B

57. D

58. A

59. D 

60. A 

61. D

62. C

63. A

64. C 

65. A

66. A

67. C

68. D

69. C 

70. C

71. A

72. C

73. D

74. D 

75. D

76. C

77. A

78. D 

79. D

80. A 

Mã đề: 304

41. D 

42. A  

43. A 

44. B  

45. B 

46. D 

47. A 

48. A 

49. C 

50. B 

51. A

52. C 

53. A 

54. D 

55. D 

56. A 

57. B 

58. B 

59. D 

60. B 

61. C 

62. D 

63. D 

64. A 

65. A 

66. C 

67. D 

68. B 

69. D 

70. D 

71. A 

72. B 

73. B 

74. B 

75. D 

76. A 

77. A 

78. A 

79. B 

80. D 

Mã đề: 305 

41. C 

42. D 

43. D

44. A 

45. A

46. C

47.C 

48. B

49.A 

50. D

51.D

52. B

53. A 

54. A

55. D

56. A

57. B

58. C

59. C

60. D

61. D

62. A

63. A

64. D

65. B 

66. B

67. D 

68. A

69. C

70. A

71. B

72. C

73. B

74. B 

75. A 

76. A 

77. C 

78. D

79. B

80. C 

Mã đề: 306

41. B  

42. B 

43. B

44. A 

45. B

46. C 

47. C 

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. C

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B 

61. C

62. B 

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B 

74. D 

75. D 

76. D

77. C

78. C 

79. D 

80. D

Mã đề: 307 

41. B

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A

Mã đề: 308 

41. C 

42.B  

43. A

44. C 

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. C

51. A

52. A

53. B

54. A

55. D

56. A

57. A 

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63.B 

64.B 

65.D

66. D

67. C

68.D 

69. D

70. C

71. D

72. B 

73. B

74. D

75.D 

76.B 

77. B

78. C

79.B 

80. B

Mã đề: 309 

41. C 

42. B

43. A

44. B  

45. A

46. D 

47. C 

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A 

63. B 

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A  

74. C 

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D 

Mã đề: 310 

41. B 

42. C  

43. C

44. A 

45. A

46. D 

47. D

48. B

49.B 

50. B

51.A

52. C

53.D 

54. D

55. C

56. C

57. C

58.A 

59. D

60. A

61. A

62. C

63.D 

64.D 

65. A

66.A 

67. A

68. D

69. C

70. C

71. A

72. D 

73. A

74. D 

75. C

76. A

77. A

78.A 

79.B 

80.A 

Mã đề: 311 

41. A 

42.B  

43.C 

44.A  

45.A 

46. C

47.C 

48. D

49.B 

50. B

51.D

52. B

53.A 

54. B

55.D 

56.C 

57. B

58. B

59.B 

60. A

61.C 

62.C 

63.B 

64.A

65.B 

66.D 

67.A 

68. B

69.D 

70. D

71. A

72. C

73.D 

74.C 

75.A 

76.D 

77.D 

78. A

79. D

80. C

Mã đề: 312 

41.A  

42. D 

43. B

44.  C

45. C

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.C

52. D

53. B

54. C

55. C

56. B

57. C

58. C

59. D

60. C

61. D

62. D 

63. A

64. B

65. A

66. A

67. A

68. B

69. D

70. A

71. D

72. B

73. B

74. D

75. B

76. A

77. C

78. B

79. D

80. A

Mã đề: 313

41. A  

42. C  

43. C 

44. B

45. A 

46. C 

47. D 

48. D 

49. D 

50. A 

51. A

52. C 

53. C 

54. A 

55. D 

56. C 

57. B 

58. D 

59. B 

60. D 

61. C 

62. B 

63. D 

64. D 

65. A 

66. B 

67. B 

68. C 

69. B 

70. D 

71. C 

72. A 

73. B 

74. A 

75. B 

76. D 

77. B 

78. A 

79. D 

80. C 

Mã đề: 314 

41. D 

42. B 

43.D 

44. D 

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. C 

50. C 

51. A

52. D

53. B 

54. D 

55. C 

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C 

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D 

72. D

73. B

74. A 

75. B

76. C

77. A

78. B 

79. A 

80. C

Mã đề: 315 

41. C

42.C  

43. C

44. B  

45. C

46. B 

47. C

48. C 

49. D

50. A

51. B

52. A 

53. C

54. B

55. C

56. A 

57. B 

58. D 

59. A

60. D

61. D

62. C

63. B

64. A 

65. A

66. B

67. A 

68. A 

69. D

70. B

71. D

72. B

73. C

74. D

75. A

76. A 

77. A

78. A

79. B

80. D

Mã đề: 316 

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67. B

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

Mã đề: 317

41. D 

42. B 

43. D

44. D 

45. B

46. D

47. B

48. D

49.C 

50. B

51.A

52. A

53. A

54. D

55. C

56. B

57. A

58.B 

59. A

60. D 

61. D

62. D

63. A

64. A

65.D 

66.B 

67. B

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. A

74. A

75. C

76.A 

77.A 

78.D 

79.D 

80.B 

Mã đề: 318 

41. C 

42. C  

43. C  

44. D  

45. B 

46. D 

47. A 

48. D 

49. B 

50. A 

51. A

52. B 

53. D

54. C 

55. D 

56. C 

57. D 

58. C 

59. B 

60. B 

61. D 

62. D 

63. A 

64. D 

65. C 

66. A 

67. A 

68. B 

69. B 

70. D 

71. C 

72. C 

73. A 

74. C

75. A 

76. B 

77. D 

78. B 

79. A 

80. A 

Mã đề: 319 

41. B

42. C  

43. D

44. A 

45. A

46. A

47. D 

48. B

49. A 

50. D

51. C

52. A 

53. C

54. D 

55. A

56. D

57. C 

58. B

59. C

60. B

61. C 

62. C 

63. A

64. A

65. D

66. A

67. B

68. D 

69. B

70. A 

71. C

72. C 

73. D

74. B

75. B

76. B

77. A

78. D 

79. C

80. D

Mã đề: 320 

41. B  

42. A  

43. D

44. A

45. A 

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

51. B

52. C

53. D

54. C

55. B

56. B

57. D

58. D

59. B

60. C

61. A

62. C

63. D

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. D

70. A

71. A

72. C

73. C

74. C

75. C

76. A

77. C

78. C

79. A

80. C

Mã đề: 321

41. D 

42.B  

43.D 

44. A 

45. C

46. B

47.B 

48. C

49. C

50. D

51. B

52. A

53. C

54. A

55. D

56. D

57.C 

58. D

59. B

60. C

61. C

62. A

63. D

64. D

65. B

66. B

67. D

68. B

69. D

70. B

71. C

72. C 

73. B 

74. D 

75. C 

76. D 

77. B 

78. B

79. D

80.C 

Mã đề: 322 

41. C 

42. D  

43. D

44.B  

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.A

52. B

53. C

54. A

55.B 

56. A

57. A

58. C

59. A

60. D

61.A 

62. D

63. A

64. B

65. C

66. C 

67. B 

68.C 

69.C 

70. D

71. B

72. B 

73. D

74. A

75. D

76. A

77. A

78. D

79. C

80. C

Mã đề: 323 

41. B 

42. C  

43. D

44. B 

45. C

46. A

47. A

48. C

49. A 

50. A 

51. A

52. D 

53. C

54. D 

55. A

56. A 

57. B

58. C

59. B

60. B 

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B 

73. B 

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C 

79. C

80. D

Mã đề: 324 

41. D 

42. C 

43.D 

44. A 

45. B

46. A

47. A

48. B

49. C

50. C

51.D

52.C 

53. A

54.B 

55. B

56. C

57. D

58. A

59. A

60. B

61. D

62.D

63. D

64. A

65. C

66. D

67. B

68. D

69. D

70. C 

71. A

72.A 

73.C 

74.C 

75.A 

76. D

77. C

78.C 

79. B

80. B

Năm 2021, Đại học Đông Á tuyển sinh 33 ngành với 3 phương thức xét tuyển linh hoạt, tăng cơ hội trúng tuyển vào Đại học chính quy.

Nhà trường dự kiến sẽ chia thành nhiều đợt xét tuyển. Một trong những lựa chọn tối ưu để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường đó là xét tuyển theo học bạ THPT. Thời gian có thể dừng lại ở những đợt sau nếu đợt đầu đã tuyển đủ chỉ tiêu. Vì vậy các thí sinh khẩn trương đăng ký trực tuyển "giữ chỗ" để tăng cơ hội vào trường ngay đúng ngành học, yêu thích trong hệ thống hơn 33 ngành đào tạo của trường.

Đăng ký trực tuyến tại đây:

Để được tư vấn chi tiết hơn, thí sinh liên hệ tại đây: https://www.facebook.com/daihocdonga/inbox/

Xem thêm: Đề án tuyển sinh 2021

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí