Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Số điện thoại: 0236.3828.559

Nguyễn Văn Nhận

0236 3828 559 -

Trần Minh Hổ

0236 3828 559 -

 
 

Số điện thoại: 0236.3828.556

Đỗ Văn Tuấn

0914.309.633 -

Nguyễn Quốc Vương

0935.668.219 -

 
 

Số điện thoại: 0236.3828.559

Nguyễn Lê Hoàng

0983.743.721 -

Lê Viết Vĩnh

0903.522.967 -

Nguyễn Hữu Thị Vân

0905.811.077 -

 
 

Số điện thoại: 0236.3828.557

Lương Vĩnh Phú

0905.300.022 -

Phan Viết Chính

0983.383.433 -

Trần Ngọc Thành

0905.177.299 -

 
 

Số điện thoại: 0236.3828.558

Nguyễn Phước Minh

0947.073.637 -

Hoàng Phúc Hồng Trang

0901.957.207 -

Nguyễn Thị Việt Hải

0934.319.932 -

 
 

Lê Thị Thanh Lai

0909.573.139 -

Nguyễn Thị Hà

0988.809.747 -

Phạm Thị Hồng Phước

01202.499.954 -

 
 

Số điện thoại: 0236.3519.929

Đặng Thị Kim Thoa

0975.443.788 -

 
 

Số điện thoại: 0236.3826.551

Nguyễn Thị Kim Cúc

0905.145.799 -

 
 

Số điện thoại: 0236.3221.124

Phạm Thị Tâm

01229.429.846 -

Lê Thị Kim Tuyết

0905.570.186 -

 
 

Số điện thoại: 0236.3828.552

Trương Văn Trí

0934.001.336 -

Phạm Thị Nhung

01669.152.383 -

 
 

Số điện thoại: 02363.828.554

Vương Hữu Vinh

Nguyễn Thị Tú Ngân

01287.544.568 -

 
 

Trịnh Đình Hậu

0946.261.515 -

Nguyễn Thị Thanh Linh

0989.209.505 -

Nguyễn Thị Lệ Thủy

0911.736.434 -

 
 
 
 

Số điện thoại: 02363.662.295

Nguyễn Thế Tràm

0914.057.145 -

Bùi Văn Viễn

0908.960.123 -

Trần Thị Thu Phương

0979.217.276 -