Workshop "Chiến lược cạnh tranh trên thị trường và Hoạt động Marketing ở công ty đa quốc gia"

Workshop "Chiến lược cạnh tranh trên thị trường và Hoạt động Marketing ở công ty đa quốc gia"

Workshop "Chiến lược cạnh tranh trên thị trường và Hoạt động Marketing ở công ty đa quốc gia"

  • Thời gian: 09h00, thứ Bảy, ngày 14/10/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Diễn giả: Bà Phan Thị Minh Châu - Trưởng đơn vị Kinh doanh chiến lược về Consumer Healthcare - Tập đoàn STADA

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí