Viện Công nghệ Shibaura

1.  Giới thiệu

Kể từ khi thành lập năm 1927, Viện Công nghệ Shibaura đã theo đuổi sứ mệnh sáng lập của mình là bồi dưỡng các kỹ sư định hướng thực hành, có thể học hỏi và đóng góp cho xã hội, và làm việc để trau dồi tài năng khoa học và kỹ thuật để hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản.

Năm 2014, trường được chọn vào Dự án Đại học Toàn cầu hàng đầu của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, trong đó cung cấp hỗ trợ ưu tiên cho các trường đại học để thúc đẩy quốc tế hóa thông qua quan hệ đối tác với các trường đại học bên ngoài Nhật Bản và theo đuổi giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới. SIT là một trong số 37 trong số 781 trường đại học ở Nhật Bản được lựa chọn theo dự án. Chúng tôi mong muốn cung cấp một môi trường học tập thực sự độc đáo được thiết kế để thúc đẩy "nguồn nhân lực có thể học hỏi và đóng góp cho thế giới".

2.  Nội dung hợp tác: tuyển sinh du học.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí