Trải nghiệm các thiết bị và giải pháp IoT tại IoT for students 2022

Giải pháp nền tảng IoT Việt Nam trong giáo dục đại học là chuỗi hoạt động sẽ diễn ra tại Đại học Đông Á

  • Chủ đề: Giải pháp nền tảng IoT Việt Nam trong giáo dục đại học
  • Thời gian: 14h, ngày 24/10/2022
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Nội dung: 
  • - Trưng bày sản phẩm và ứng dụng IoT để sinh viên trải nghiệm các thiết bị và giải pháp IoT
  • - Ký kết hợp tác Chuyển giao Platform IoT cho Đại học Đông Á để sinh viên được trải nghiệm thực hành trên ứng dụng và tạo ra những sản phẩm từ ứng dụng.
  • - Toàn cảnh về IoT ở Việt Nam và thế giới - Cơ hội và thách thức nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam
  • - Giải pháp phát triển ứng dụng trên nền tảng IoT trong giáo dục Đại học

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí