Toạ đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023

Toạ đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023

Toạ đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023

Toạ đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023

  • Thời gian: 8h, ngày 20/02/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí