Tiếp Chủ tịch tập đoàn YTXH Kameda thăm và làm việc với Đại học Đông Á

Tiếp Chủ tịch tập đoàn YTXH Kameda thăm và làm việc với Đại học Đông Á

Tiếp Chủ tịch tập đoàn YTXH Kameda thăm và làm việc với Đại học Đông Á

  • Thời gian: 8h30, ngày 24/2
  • Địa điểm: Phòng Hội nghị 303 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí