Thành phố Kawasaki

1.  Giới thiệu

Thành phố Kawasaki là một đơn vị hành chính cấp hạt thuộc tỉnh Kanagawa, nằm trên đảo Honshu của Nhật Bản. Kawasaki là thành phố đông dân thứ 9 và là một trong 15 thành phố quốc gia của nước này. Thành phố cũng là một trong các thành phần chính tạo nên Vùng đô thị Tokyo và Vùng công nghiệp Keihin.

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí