Tập huấn với chuyên gia Úc về "Cách thức viết bài báo khoa học và cách tìm quỹ tài trọ nghiên cứu"

Lớp tập huấn dành cho các giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường, được diễn ra trong vòng 6 ngày từ ngày 12/6-16/6/2018 với các nội dung thiết thực...

Nhằm tăng cường các hoạt động khoa học thiết thực nhằm trao đổi kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, đặc biệt là thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong nhà trường, vừa qua, trường đại học Đông Á đã tổ chức chương trình tập huấn về “Cách thức viết bài báo khoa học và cách tìm quỹ tài trợ nghiên cứu”. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm đẩy mạnh nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học được công bố và góp phần nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học.

Lớp tập huấn dành cho các giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường, được diễn ra trong vòng 6 ngày từ ngày 12/6 - 16/6/2018 với các nội dung thiết thực như: xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, viết tổng quan tài liệu, nghiên cứu phương pháp định lượng, kĩ năng viết báo cáo nghiên cứu, kỹ năng phỏng vấn và tìm các nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học. Qua đó, dựa trên các phương pháp nghiên cứu của các chuyên gia và tùy vào thực tế, để phân tích cụ thể từng nhóm bài viết, lớp tập huấn sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thiết thực trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu tham khảo cũng như nguồn tài trợ trong nghiên cứu khoa học, hướng đến nhiều sản phẩm chất lượng được công bố.

Trong 3 ngày đầu tiên, PGS. TS. Darryl Whitford Coulthard - Úc đã tập trung trao đổi, hướng dẫn, tập huấn cách thực hiện nghiên cứu khoa học hiệu quả theo nhóm từ chính kinh nghiệm thực tiễn mà ông đã trải qua trong quá trình nghiên cứu khoa học. Các giảng viên qua 3 buổi thực hành làm việc nhóm, đã lĩnh hội được nhiều thông tin bổ ích, những kinh nghiệm để có thể tiếp cận được với nhiều nguồn tài liệu và quỹ tài trợ, từ đó áp dụng vào triển khai thực tế.

PGS. TS. Darryl Whitford Coulthard phát biểu tại buổi tập huấn

Xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là yếu tố vô cùng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trong thời gian gần đây trường Đại học Đông Á đã liên tục đẩy mạnh, đổi mới và đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu khoa học, tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu viên thông qua nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa mà gần đây nhất là hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên với rất nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn và nhà trường đặc biệt dành 500 triệu cho quỹ hỗ trợ sinh viên đại học Đông Á nghiên cứu khoa học.

PGS. TS. Darryl Whitford Coulthard hướng dẫn các giảng viên thực hành làm việc nhóm

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí