Tập huấn "Kỹ năng lãnh đạo truyền thông VH trong bảo tồn di sản"

Tập huấn với chuyên gia đến từ Pháp, nhằm:

  • Bồi dưỡng kiến thức và thực hành kỹ năng lãnh đạo truyền thông văn hóa;
  • Nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản cùng với phát triển du lịch;
  • Vận dụng các phương pháp lãnh đạo truyền thông để xây dựng kỹ năng cũng như nghệ thuật lãnh đạo truyền thông văn hóa trong quản lý không gian, thời gian và xây dựng ngôn ngữ hình thể trong truyền thông.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí