Tập đoàn WBS Training AG

1. Giới thiệu

Khởi đầu từ năm 1979, đến nay tập đoàn WBS Training AG đã có hơn 40 năm phát triển trong lĩnh vực đào tạo. Chúng tôi đã có hơn 200 chi nhánh trên toàn nước Đức và nhiều chi nhánh khác trong châu Âu cũng như các văn phòng đại diện ở khắp các châu lục với hơn hơn 20.000 học viên theo học mỗi năm.

2. Nội dung hợp tác: Tuyển dụng SV làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí