Talkshow “Yêu cũng phải học”

Talkshow “Yêu cũng phải học” dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A.

Talkshow “Yêu cũng phải học” dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A

  • Thời gian: 14h, ngày 29/9/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Diễn giả: Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí