Ra mắt Tạp chí khoa học ĐH Đông Á

Ra mắt Tạp chí khoa học ĐH Đông Á

Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á được sự cấp phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động trên tôn chỉ: giới thiệu kết quả nghiên cứu và các biện pháp, giải pháp về ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội của các giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường.

Lễ ra mắt Tạp chí khoa học Đại học Đông Á và Ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị đối tác:

  • Thời gian: 8h00, ngày 30/3/2022
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Nội dung:

  • Lễ ra mắt Tạp chí khoa học Đại học Đông Á
  • Ra mắt website Tạp chí khoa học Đại học Đông Á
  • Lễ ký kết MOU với các đơn vị đối tác

Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á được sự cấp phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động trên tôn chỉ: giới thiệu kết quả nghiên cứu và các biện pháp, giải pháp về ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội của các giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường.

Tham gia thành viên ban biên tập của tạp chí là đội ngũ các chuyên gia uy tín và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí