NIÊN GIÁM THỐNG KÊ GIÁO DỤC

Năm học 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
Số lượng giảng viên Giáo sư 0 0 1 1 2      
Phó Giáo sư 16 17 4 5 9      
Tiến sĩ 59 50 11 21 35      
Thạc sĩ 156 358 136 170 212      
Đại học 247 125 107 148 96      
Số lượng SV đầu vào ĐH, CĐ hệ chính quy 669 1.075 2.086 703 1.241      
Đào tạo liên thông 255     1.542 2.775      
Số lượng SV tốt nghiệp ra trường ĐH, CĐ hệ chính quy 474 816 1.894 1.864 723      
Đào tạo liên thông 203     1.479 2.194      
TCCN hệ chính quy   772            

Tin liên quan

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí