Những chính sách mới của Nhật Bản dành cho sinh viên Điều dưỡng ĐH Đông Á

Đại học Đông Á phối hợp với đoàn đại diện chính quyền thành phố Yokohama tổ chức buổi nói chuyện với chuyên đề: Chính sách mới của Nhật Bản về tiếp nhận nhân lực điều dưỡng và các cơ chế hỗ trợ.

Đại học Đông Á phối hợp với đoàn đại diện chính quyền thành phố Yokohama tổ chức buổi nói chuyện với chuyên đề: Chính sách mới của Nhật Bản về tiếp nhận nhân lực điều dưỡng và các cơ chế hỗ trợ.

Những chính sách mới của Nhật Bản dành cho sinh viên Điều dưỡng ĐH Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí