Những chính sách mới của Nhật Bản dành cho sinh viên Điều dưỡng ĐH Đông Á

Đại học Đông Á phối hợp với đoàn đại diện chính quyền thành phố Yokohama tổ chức buổi nói chuyện với chuyên đề: Chính sách mới của Nhật Bản về tiếp nhận nhân lực điều dưỡng và các cơ chế hỗ trợ.

Đại học Đông Á phối hợp với đoàn đại diện chính quyền thành phố Yokohama tổ chức buổi nói chuyện với chuyên đề: Chính sách mới của Nhật Bản về tiếp nhận nhân lực điều dưỡng và các cơ chế hỗ trợ.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí