Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2022

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2022

  • Tên gọi: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022
  • Chủ đề: Đổi mới sáng tạo - Làm chủ tương lai
  • Thông điệp: Đà Nẵng thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Thời gian: ngày 25/11/2022
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí