Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2022

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2022

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF 2022

  • Tên gọi: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022
  • Chủ đề: Đổi mới sáng tạo - Làm chủ tương lai
  • Thông điệp: Đà Nẵng thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Thời gian: ngày 25/11/2022
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí