Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 35 tại Đại học Đông Á

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 35 tại Đại học Đông Á

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 35 tại Đại học Đông Á 

  • Thời gian: từ 7h, ngày 12/04/2023 (thứ 4)
  • Địa điểm: Hội trường EDISON - Đại học Đông Á

Được biết, Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên trong chuỗi trách nhiệm cộng đồng người Đại học Đông Á.

Đến nay, hoạt động ý nghĩa này đã được tổ chức 34 lần bên cạnh Ngân hàng máu sống túc trực 24/24 để hỗ trợ máu hiếm cho bệnh nhân.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí