Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2020

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2020

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 2 năm 2020 và là lần thứ 30 của sinh viên Đại học Đông Á

  • Thời gian: từ 7h00, ngày 17/12/2020
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 2 năm 2020 và là lần thứ 30 của sinh viên Đại học Đông Á là chương trình thường niên, phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng, với lượng máu thu về được lưu trữ để phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố, đặc biệt là sẵn sàng cho tình huống cần huy động lượng máu lớn vào dịp Tết.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí