Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con – Team sinh viên và Thầy Cô Đại học Đông Á

Kích hoạt Ngân hàng máu sống – “Kích hoạt” thêm nhiều nhịp đập hồi sinh

Trở thành thành viên Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con – Team Sinh viên và Thầy Cô Đại học Đông Á là sẵn sàng hỗ trợ máu cho các bệnh nhân nguy cấp đang điều trị khi cần, là dùng trái tim ấm nóng trách nhiệm cộng đồng của mình “kích hoạt” thêm nhiều trái tim được hồi sinh.

Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con – Team Sinh viên và Thầy Cô Đại học Đông Á đã và đang đón nhận sự tham gia đầy nhiệt tâm từ các thành viên là sinh viên, thầy cô nhà trường, với nhiều đơn vị máu đã được hiến trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua.

Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con – Team Sinh viên Đại học Đông Á tại các tỉnh cũng sẽ được kết nối trong thời gian sớm nhất.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí