Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông đợt tháng 03/2021

HĐTS - Trường Đại học Đông Á thông báo đến các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông đợt tháng 03/2021 như sau:

Khóa thi: ngày 20 - 21/03/2021.

Nhận thẻ dự thi từ ngày 18/03/2021 tại Phòng Tuyển sinh - trường Đại học Đông Á.

  Ngành/Chuyên ngành Môn thi Ngày thi P. Thi
1 Công nghệ KT Điện - Điện tử Lý thuyết mạch điện 7h00 Ngày 20/3/2021 814
Máy điện 13h00 Ngày 20/3/2021
Anh văn 7h00 Ngày 21/3/2021
2 Công nghệ KT Xây dựng Kết cấu bê tông 1 7h00 Ngày 20/3/2021
Kỹ thuật thi công 13h00 Ngày 20/3/2021
Anh văn 7h00 Ngày 21/3/2021
3 Điều dưỡng

 

  • Đa khoa
  • Sản khoa
Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 20/3/2021 811
813
  • Điều dưỡng Đa khoa
  • Điều dưỡng Sản khoa
13h00 Ngày 20/3/2021
Anh văn 7h00 Ngày 21/3/2021
4 Kế toán Nguyên lý kế toán 7h00 Ngày 20/3/2021 814
Kế toán tài chính 13h00 Ngày 20/3/2021
Anh văn 7h00 Ngày 21/3/2021
5 Tâm lý học Tâm lý đại cương 7h00 Ngày 20/3/2021
Tâm lý học lứa tuổi và Sư phạm 13h00 Ngày 20/3/2021
Anh văn 7h00 Ngày 21/3/2021

- Học viên nhận  thẻ dự thi tại phòng 204 - Trường Đại học Đông Á

- Học viên có mặt vào lúc 7h00 ngày 20/03/2021 tại phòng thi (811; 813; 814) để tham gia dự thi.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí