Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 13 & 14/1/2018

Nhằm giúp học viên ôn lại kiến thức và thi đạt kết quả cao nhất, từ ngày 18/12/2017 nhà trường tổ chức các lớp ôn tập dành cho các học viên tham gia kì thi tuyển sinh đại học liên thông từ Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học như sau:

Thời gian ôn tập: Buổi tối, từ 17:45 đến 21:15; Sáng từ 7h30; Chiều từ 13h30

STT Ngành Môn học Buổi Ngày Phòng Giáo viên giảng dạy
  I. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN
  Tất cả các ngành Anh văn Tối 18/12/2017 401 Lê Thị Huỳnh Lộc
Tối 19/12/2017
  II. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)
1 Công nghệ KT Điện Lý thuyết mạch điện Tối 26/12/2017 712 Lê Long Hải
Tối 28/12/2017
Máy điện Tối 20/12/2017 712 Đỗ Hoàng Ngân Mi
Tối 21/12/2017
2 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô Sáng 24/12/2017 114 Phạm Thị Thu Ba
Chiều 24/12/2017
Quản trị học Tối 26/12/2017 110 Từ Thị Hải Yến
Tối 27/12/2017
3 Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản Tối 25/12/2017 401 Lê Văn Tình
Tối 26/12/2017
Điều dưỡng đa khoa Tối 21/12/2017 401 Lê Văn Tình
Tối 27/12/2017 (học bù ngày 22/12)
Điều dưỡng sản phụ khoa Tối 21/12/2017 404 Nguyễn Thị Xuân
Tối 22/12/2017
4 Xây dựng Cơ học kết cấu Sáng 24/12/2017 112 Lương Nguyễn Hoàng Phương
Chiều 24/12/2017
Kỹ thuật thi công Tối 25/12/2017 112 Phan Viết Chính
Tối 26/12/2017
Thi công cầu đường Tối 25/12/2017 113 Trần Ngọc Thanh
Tối 26/12/2017 Lương Vĩnh Phú
5 Kế toán Nguyên lý kế toán Sáng 24/12/2017 115 Phạm Thị Nhung
Chiều 24/12/2017
Kế toán tài chính Tối 25/12/2017 115 Lê Thị Lệ Huyền
Tối 26/12/2017
6 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu Sáng 24/12/2017 709 Nguyễn Quốc Vương
Chiều 24/12/2017
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tối 26/12/2017 709 Hồ Đức Lĩnh
Tối 27/12/2017
7 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư Tối 29/12/2017 316 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Tối 30/12/2017
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ Tối 27/12/2017 316 Nguyễn Thị Thanh Linh
Tối 28/12/2017
8 Quản trị nhân lực Quản trị học Tối 26/12/2017 110 Từ Thị Hải Yến
Tối 27/12/2017
Quản trị nhân lực Tối 25/12/2017 316 Trịnh Đình Hậu
Tối 28/12/2017

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí