Lễ Tốt nghiệp khóa 1 chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Ngày 14/7 đã diễn ra Lễ tốt nghiệp long trọng dành cho 14 tân thạc sĩ khóa đầu tiên chương trình thạc sĩ QTKD Đại học Đông Á!

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí