Lễ ký kết hợp tác về đào tạo và tuyển chọn sinh viên Đại học Đông Á làm việc tại Hàn Quốc

Lễ ký kết hợp tác về đào tạo và tuyển chọn sinh viên Đại học Đông Á làm việc tại Hàn Quốc

Lễ ký kết hợp tác về đào tạo và tuyển chọn sinh viên Đại học Đông Á làm việc tại Hàn Quốc

  • - Ký kết giữa Đại học Đông Á và tổ chức People & Dream
  • - Thời gian: 9h, ngày 4/7
  • - Địa điểm: P.303 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí